Mark Bode

Over BDA

BDA | Business Design Agency is opgericht in 2012 door Mark Bode. BDA werkt intensief samen met een hoogwaardig netwerk aan experts op het gebied van innovatie, nieuwe economie, service design, branding, pioniers, kunstenaars en ontwerpers. We werken in opdracht maar aarzelen niet om zelf ook te initieren en participeren.

Bij oprichting was het doel van BDA om met het creatieve netwerk te werken aan het bevorderen van creativiteit bij corporates en te komen tot innovatie die leidt tot een positieve impact op onze economie.

In het begin heeft dit geleid tot de methode Creative Business Map dat tot stand kwam door de oprichting van het Business Station op de Willem de Koning Academie. Vervolgens is BDA meer aan de corporate-kant aan de slag gegaan, o.a. door een stevige samenwerking met het internationale service design bureau Livework.

In de afgelopen 3 jaar heeft de intensieve samenwerking met Wolfpack geleid tot radicalere innovaties, vaak in samenwerking met overheid en bedrijfsleven enerzijds en creatieve pioniers en experts anderzijds. Steeds was het werkterrein de stad, waar grote uitdagingen liggen als we de economie de juiste richting in willen duwen.

Als hobbyproject begon Mark Bode 2 jaar geleden aan meer groen in de stad door de waarde van groen te onderzoeken samen met de Stadsboswachter. Dat heeft inmiddels geleid tot TreeCollective waarin we bomen van kosten naar opbrengsten willen krijgen door gebruik van technologie. Zo willen we een bijdrage leveren aan groenere steden.

De verschillende partnerships met Wolfpack, Livework, TreeCollective hebben geleid tot een rijke en diepe ervaring op het gebied van innovatie, (service) design thinking, creativiteit en het op hoog niveau werken met corporates, overheden, onderwijs en creatieve pioniers.

De komende jaren willen we werken aan een prettiger leefomgeving in de stad door een sterkere lokale economie, meer groen en meer aandacht voor eigentijdse kunst en cultuur. Vastgoed en gebiedsontwikkeling zijn daarbij belangrijke dragers.

Vind jij het ook interessant en belangrijk om hieraan mee te werken dan kom ik graag met je in contact!

 

← Back

Logo / huisstijl: Luuk Bode. Webdesign & realisatie: All This. Fotografie: Anouk Griffioen.