Mark Bode

Projecten

Dit zijn onze recente projecten die de economie in de juiste richting duwen.

Meervoudige waardecreatie met gronduitgifte

Zoveel mogelijk sociale en duurzame waarde creeren met de uitgifte van gemeentegrond zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengstwaarde van de grond.

De Gemeente Eindhoven heeft met vastgoed enerzijds de doelstelling om een zo hoog mogelijke opbrengst te verkrijgen; anderzijds heeft zij met gronduitgifte de ambitie om zoveel mogelijk maatschappelijke en duurzame waarden te realiseren. Dit staat vaak op gespannen voet met elkaar. Ontwikkelaars brengen investeringen die nodig zijn om te voldoen aan maatschappelijke waarde in mindering op de grondprijs. Anderzijds betalen investeringen in sociaal-economische structuren van de wijk zich terug via de hogere waarde van het vastgoed. Maar hoe je die waarde meet, wat het effect op de vastgoedwaarde in de toekomst precies is en hoe je dit financiert, zijn vraagstukken waaraan we met verschillende experts hebben gewerkt.

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Partners: Wolfpack, SVG Vastgoed, Willem Schramade (RSM), Walter Manshanden, Henk Sijsling.

Status: visie wordt doorontwikkeld met experts.

Interesse om er meer van te weten? Neem dan contact op met mark@markbode.nl

TreeCollective

Meer bomen in de stad door de waarde van bomen zichtbaar, verhandelbaar en traceerbaar te maken.

Bomen hebben veel waarden, oftewel benefits, vooral in de stad. Ze creeren een prettiger leefomgeving, zorgen voor gezonde lucht, vangen overtollig water op en reduceren hitte. Bomen zijn derhalve essentieel in het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering.

Mensen en organisaties dragen financieel niet rechtstreeks bij aan deze benefits waardoor bomen nog steeds aan de kostenkant staan. Stel dat dit wel mogelijk is, zouden we bomen dan naar de opbrengstenkant kunnen brengen. Als dat lukt, dan krijgt het aantal groenprojecten een enorme boost.

Wij hebben een collectief opgezet waarin we het mogelijk willen maken voor organisaties om eenvoudig te investeren in groen. We zetten technologie in (IoT en blockchain) om de waarde van groen te monitoren, nieuwe business modellen te ontwikkelen en het ownership eenvoudig te regelen. De eerste business case is voor een natuurbegraafplaats in Hilversum waar nabestaanden een unieke code krijgen van hun boom die ze dan eenvoudig terug kunnen vinden.

Partners: Stadsboswachter, Jaap Tinssen

www.treecollective.nl en beta.treecollective.nl

Status: opstartfase

Grassroots Business Lab

Incubator voor de wijk: de positie van wijkbewoners versterken door (lokaal) ondernemerschap.

Grassroots Business Lab

Lokale economieen staan onder druk. Eerst door de opkomst van ketens, nu ook steeds meer door online retail. In een wijk doen mensen daardoor steeds minder zaken met elkaar, waardoor lokaal minder waarde wordt gecreeerd en er minder sociale cohesie vanuit ondernemerschap ontstaat.

Voor tech startups hebben we incubators die kennis, netwerk en funding bundelen. Waarom niet voor de wijk? Wij initieerden de wijkincubator ‘Grassroots Business Lab’ waarbij we werkten aan business modellen die de positie van wijkbewoners versterken. Technologie is daarbij een belangrijke ‘enabler’. We werkten zowel vanuit initiatieven in de wijk die kansrijk waren, als vanuit (tech) bedrijven die met de wijk wilden werken.

Spin-outs zijn o.a. Open Badges en WijkEnergie Werkt.

Opdrachtgever: Innovation Quarter, MRDH

Concept: Wolfpack

Partners: Wunderpeople, Rabobank, Gemeente Rotterdam, Delfshaven Cooperatie

grassroots.business

Status: de eerste 6 bedrijven en cases zijn gelanceerd. Vervolgfinanciering in aanvraag.

Fieldlab Haringvliet

Om de mens te beschermen tegen water, is de Haringvlietdam geplaatst als 6e bouwwerk van de Deltawerken. Dit heeft uiteraard ook invloed op de natuur en natuurorganisaties werken sindsdien aan het herstellen van de balans in de natuur. Dit heeft geleid tot een rijkheid aan innovatieve ingrepen die tot op de dag van vandaag plaatsvinden. Het herstellen van deze balans is belangrijk voor de natuur en voor de lokale economie. Dit wordt echter niet door alle betrokkenen in de omgeving als zodanig beleefd; economie en ecologie staan regelmatig op gespannen voet met elkaar.

Schermafbeelding 2019-06-13 om 09.31.57

Wij hebben een lab gecreeerd voor business modellen en innovaties die zowel bijdragen aan het herstellen van de natuur, als een positief effect hebben op de economie. Door het naar buiten brengen van deze innovaties worden veranderingen in de natuur continue onder de aandacht gebracht van een breder publiek en zorgen ze tegelijkertijd voor een gemeenschappelijke driver voor ontwikkelingen in het gebied. De Haringvliet als groene haven van Rotterdam?

Opdrachtgever: WNF, ARK Natuurbeheer

Partners: Wolfpack, Arie van Baarle, Hannah Meijer

Status: 5 business modellen zijn ontwikkeld met de inzet van lokale ondernemers, experts, vissers, pioniers en natuurorganisaties.

Tiny Living

Ontwikkelen van diensten die ervoor zorgen dat kleiner wonen comfortabel blijft.

10-small

Om betaalbaar wonen in de toekomst ook bereikbaar te houden voor studenten, gezinnen met een laag inkomen, werklozen of mensen in de zorg, is kleiner wonen nodig. Maar niet iedereen vindt dit prettig. Wij hebben een service taxonomie of methode ontwikkeld die ingezet kan worden om diensten te ontwikkelen die bijdragen aan ruimtebesparing, meer ruimtebeleving, comfort en een gezondere leefomgeving.

Opdrachtgever: Heijmans

Partners: Wolfpack, Livework

Open Badges

Mini-certificaten die wijkbewoners kunnen behalen bij ondernemingen waardoor ze toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. (een van de spin-outs van het Grassroots Business Lab)

WP-METROKAART-1.3-2

Opdrachtgever: Delfshaven Cooperatie

Partners: Wolfpack, Rabobank, AltijdHR, Havenbedrijf Rotterdam

Status: loopt, bedrijven worden benaderd om badges uit te geven.

Circulaire markten en business model wijkcooperaties

In Rotterdam Zuid zamelt de Afrikaanderwijk Cooperatie afval gescheiden in. Daarnaast is er een grondstoffenstation gepland en zo wordt er gewerkt aan het circulair maken van de markt. Hoe kunnen deze ontwikkelingen elkaar versterken en wel dusdanig dat er een verdienmodel ontstaat? Dit verdienmodel is op de lange termijn hard nodig om deze initiatieven meer continuiteit te geven. Of – indien er geen verdienmodel mogelijk is – dit te erkennen en op zoek te gaan naar structurele bijdragen.

Status: loopt.

De Nieuwe Keuken

Het aantal aanbieders van keukens is enorm en consumenten worden overladen met keuzes in kleur, samenstelling, materialen en apparaten. Dit maakt veel mensen onzeker tijdens het koopproces. Veel keukenverkopers gebruiken deze situatie om meer te verkopen en zetten druk door tijdelijke aanbiedingen. Veel mensen zijn na aanschaf van een keuken ontevreden. De branche kent een lage NPS score.

Dus er lijkt ruimte te zijn voor een nieuw keukenmerk die gebaseerd is op een optimale gebruikerervaring voor, tijdens en na de koop. Wij hebben een modulaire keuken ontwikkeld die eenvoudig is samen te stellen en door de beperkte keuze in staat is om tegen lage kosten hoge kwaliteit te leveren. Klanten kunnen eenvoudig functionaliteiten toevoegen of onderdelen vervangen. De gehele business was opgezet vanuit de service blueprint wat de organisatie dwingt om alles vanuit de klant te organiseren. Het merk staat klaar om gelanceerd te worden.

Opdrachtgever: vertrouwelijk

Partners: Livework (service design), Roy Gilsing (design)

Business Station WDKA en Creative Business Map

Creativiteit en ondernemen kunnen op gespannen voet staan met elkaar. Deze spanning kan juist leiden tot innovatie. Op de Willem de Kooning Academie heb ik het Business Station opgezet waar studenten gedurende hun studie kunnen werken aan het lanceren van hun product en zelfstandige creatieve praktijk.

Daarnaast heeft dit geleid tot de methode en het boek Creative Business Map dat op verschillende academies in Nederland wordt gebruikt.

CBM basisifiguur

Partners: Mark Schotman, Willem de Kooning Academie

status: ongoing, zie www.creativebusinessmap.nl

Creative thinking for business

Voor corporates, overheden en business schools verzorg ik design en creative thinking sessies om complexe vraagstukken aan te pakken en om proposities te ontwikkelen. Ik overbrug daarmee een gat: kunstacademie-studenten zijn gebaat bij meer ondernemerschap; business school studenten kunnen met design thinking tot betere oplossingen en proposities komen.

Opdrachtgevers zijn o.a. Rotterdam Business School, Gemeente Rotterdam, RIVM, Oce, PR bureau HVDM.

FOEL visual

 

← Back

Logo / huisstijl: Luuk Bode. Webdesign & realisatie: All This. Fotografie: Anouk Griffioen.