Mark Bode

Onze klanten

Veel uitdagingen in onze economie, kunnen op stedelijk niveau een oplossing vinden. Klimaatadaptatie betekent in steden werken aan oplossingen voor hittereductie en wateropvang. Veel circulaire systemen kunnen op stedelijk niveau vormgegeven worden. De toenemende groei van steden betekent enorme druk op de beschikbare ruimte. Toenemende inkomensongelijkheid kun je o.a. verlagen door de lokale economie te versterken. De voedselketen kan korter door in steden direct samen te werken met de directe omgeving. Technologie speelt in deze ontwikkelingen een belangrijke rol, als enabler maar ook als disruptor.

Deze ontwikkelingen spelen allemaal tegelijk en oplossingen in de vorm van business modellen liggen niet altijd voor de hand. Maar waar beweging is ontstaat ruimte en wij weten daarbinnen de kansen te vinden, deze kansen te vertalen naar een heldere strategie en stevige implementatie.

Dat doen we voor verschillende partijen die zich bezighouden met stadsontwikkeling: ontwikkelaars, overheden, corporates, architecten, creatieve pioniers, wijkcooperaties.

Recent werkten we met:

1/ De Gemeente Eindhoven aan een strategie om meervoudige waarde te creëren met gronduitgifte.

2/ De Gemeente Rotterdam aan een toekomstbestendig ontwerp van de Rotterdamse warenmarkten.

3/ WNF en ARK aan een fieldlab voor natuurinnovaties;

4/ Aan TreeCollective, een lab en collectief om meer groen in de stad te krijgen door bomen van kosten naar opbrengsten te brengen.

5/ Van den Bruele Vastgoed aan een Bazar die ondernemerschap in de wijk moet stimuleren.

6/ Heijmans aan een service concept voor Tiny Living.

Daarnaast werkten we aan verschillende business cases zoals een Wijk Werkcooperatie, een circulair grondstoffenstation, een uitzendbureau voor de wijk en diverse creatieve ondernemingen die actief zijn in de stad.

 

← Back

Logo / huisstijl: Luuk Bode. Webdesign & realisatie: All This. Fotografie: Anouk Griffioen.